If you would like to keep up to date with our project please fill in your details below:

Os hoffech gael eich diweddau ar y prosiect nodwch eich manylion isod:


You can follow us on Social Media

Gallwch ddilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol

@queertawe – Facebook, Instagram & Twitter

ABOUT QUEERTAWE

Our project is an opportunity to connect the LGBTQI+ people and communities of Swansea in creative workshops, exploring and learning from each others’ individual and collective journeys and histories.

We will be bringing together the LGBTQI+ community with professional artists and queer creatives through monthly writing, performance, visual arts and music workshops, beginning January 2024.

This inter-generational project will establish safe, creative and inclusive spaces where queer Swansea can celebrate itself and its stories, all coming together in a Creative Explosion of events in Christmas 2024.

AM QUEERTAWE

Mae’r prosiect hwn yn gyfle i gysylltu pobol a chymunedau LHDTC+ Abertawe mewn cyfres o weithdai creadigol, yn archwilio a dysgu drwy brofiadau a theithiau bywyd ein gilydd.

Byddwn yn dod â’r gymuned LHDTC+ ynghyd ag artistiaid creadigol cwîar mewn gweithdai misol mewn sgwennu, perfformio, celfyddydau gweledol a cherddoriaeth, yn cychwyn Ionawr 2024.

Bydd y prosiect rhyng-genhedlaethol yma yn sicrhau gofod saff, creadigol a chynwysiedig i bobol cwîar Abertawe gael dathlu eu hanes, gyda phopeth yn dod at eu gilydd mewn ffrwydriad credigol o ddigwyddiadau Nadolig 2024.