Thank you for your interest in this callout. Please respond by completing the form below. You will have the chance to upload your Artist CV and provide a link to your online portfolio if you have one.

Diolch am ddangos diddordeb yn yr alwad hon. A wnewch chi ymateb trwy lenwi’r ffurflen isod. Bydd cyfle i chi lanlwytho eich CV Artist a darparu dolen at eich portffolio ar-lein os oes un gennych.

After you have submitted your response, please take the time to fill out our Equality and Diversity monitoring form.

Wedi i chi gyflwyno’ch ateb, cymerwch ychydig o amser i lenwi ein ffurflen monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.

If you have any problems completing the form, please email lostvoices@messupthemess.co.uk.

Os cewch unrhyw drafferth yn llenwi’r ffurflen, e-bostiwch lostvoices@messupthemess.co.uk